Redder liv i hele verden – fra Sola

Hovedredningssentralen gjør alt som står i deres makt for å få alle trygt hjem. I fjor var de involvert i 3995 hendelser. Det er nesten dobbelt så mange som for ti år siden.