• Torhild Fennefos Jacobsen

– Stavanger kommune skal ha rådyr