Under halvparten av rogalendingene har tillit til sykehusene