Akuttpoliklinikken i fare

Stavanger Universitets— sjukehus må spare. Det kan bety mindre akuttbehandling på SUS, og likeledes at utskrivingsklare psykiatriske langtidspasienter blir overført til kommunene.