• Arnt Olav Klippenberg

«Open port» til Egersund

Stagnasjon i Egersund havn har fått egersundere til å se mot Stavanger. — Kom an, sier Sevland, men da må egersunderne ville det selv.