• Heidi Hjorteland

Kjøpte sitt eige nes i Suldal

Seljar og meklarhus satsa på å få rundt 4,5 millionar kroner for den tre mål store eigedommen med den gamle hytta.