Shell kjøpte ut naboer i USA

Bosetting i en petrokjemisk korridor i USA ble av eksperter karakterisert som «et veldig menneskelig eksperiment». I 2002 kjøpte Shell ut beboere i fem hele gater — en hendelse som ble betegnet som historisk og som ga en nabo en stor miljøpris.