- Kolnes like trygt som Tasta

En beboer i området rundt Shell-raffineriet ønsker at spesielt yngre personer får jevnlig legesjekk. Kommunelegen i Sola vil avvente granskningen.