• Tor Inge Jøssang

Ny bank uten hvelv

101 år gammel etablerer Hjelmeland Sparebank sin aller første filial.