• Den internasjonale barnedagen ble markert i Stavanger 20. november. Amnesty

Bygget galge på Arneageren