Lokalt firma lager ny sentrumsplan

Asplan Viak skal legge fram forslag til sentrumsplan for Sandnes til høsten.