• Fredrik Refvem

- Du kan jobbe i fjøset, sa legen

Stian Hansen (15) lå i mai på sykehus med salmonella. Legen og Mattilsynet sendte ham tilbake på jobb uken etterpå.