Framleis dugnad på Hå

Vegdirektoratet ville ha slutt på dugnadsarbeid langs vegen. Då greip samferdselsminister Liv Signe Navarsete inn. Dermed skal det framleis byggjast gang og sykkel— vegar på dugnad i Hå.