• - Amklagene var et godt planlagt justismord som heldigvis ikke lyktes, sier viseadmiral Jan Reksten. Jan Tore Glenjen

Full støtte til Jan Reksten

Tidligere sjef for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter på Jåttå, viseadmiral Jan Reksten, får full oppreising av Sivilombudsmannen etter at han for to år siden ble forsøkt presset ut av forsvaret.