Nye skjenkeregler ble vedtatt - hva ble resultatet?