Nei til Varhaug-basseng

Elevar og foreldre har kjempa hardt for basseng på Varhaug, men nådde ikkje fram.