• Tor Inge Jøssang

Talgje skule blir nedlagt

Finnøy kommunestyre vedtok etter ein kort debatt tirsdag kveld å leggja ned Talgje skule frå årsskiftet. Tre representantar røysta mot.