Helsetilsynet refser to lokale leger

To fastleger i Stavanger-området risikerer å miste autorisasjonen etter at begge stilte feil diagnose til samme pasient. — Uforsvarlig opptreden, konkluderer fylkeslegen.