SUS kuttet transportutgiftene 40 prosent

Samkjøring av pasienter og koordinert bestilling av transport har spart Helse Stavanger for minst 30 millioner i året. Innsparingene går tilbake til sykehusdriften.