Klar stemning i fylket for å auka bompengane

Bompengeauke er det sannsynlege utfallet i fylkestinget. Samferdselspolitikarane i Rogaland ser nå føre seg to alternativ: Enten bompengeauke eller samferdselsprosjekt på vent.