Foreslår spleisepakke på 700 mill i sentrum

Rådmannen vil at alle utbyggere i Sandnes sentrum for framtiden skal bidra likt til offentlige arealer. Beregninger viser at ordningen kan finansiere elvepark i Vågen, festplass på Ruten og en rekke andre tiltak.