• Tor Inge Jøssang

Ryfast-tålmodigheten svinner

Politikere i Sandnes begynner å miste tålmodigheten med Ryfast-prosjektet og ser igjen for seg en billigere fastlandsforbindelse over Høgsfjorden.