• Etter jordbruksoppgjøret var sperreskålen for Preikestolen Fjellstue atskillig mer lystbetont, erkjente landbruksminister Terje Riis-Johansen, til høyre. (Foto: Tor Inge Jøssang)

Sperreskål for Preikestolen Fjellstue