• I følge planene vil bakken under FAU-leder Asle Njå, til venstre og driftsstyreleder Lasse Eide være asfaltert og klar for anleggstrafikk etter sommerens utbygging.

Tastarustå får vei gjennom skolegården

I sommer bygges veien som blant annet skal brukes til tung anleggstransport rundt Tastarustå skoles vegger. Rektor og foresatte frykter for elevenes sikkerhet.