• Kristian Jacobsen

Bygger opp flåte med luksusyachter

Til neste sommer vil fire, flotte luksusyachter fra 54 til 95 fot bli å se i våre nære farvann. Nystartede Johs. Lunde Yachting satser sterkt på å trekke kapitalsterke utlendinger til kortere eller lengre cruise i vestnorske fjorder.