- Flere må få rett til BPA

Drude Berentsen er bedrifts— leder. I tillegg er hun arbeidsleder for sine tre BPA-ere.