Buss: Reisende fra Randaberg er taperne

Ny inndeling av takstsoner er ment som en forenkling, bedyrer Kolumbus.