• Pål Christensen

Skriv deg et dikt på grønt hus

Kom og skriv dikt på de grønne husene på Storhaug! Randy Naylor har planene klare for kunstprosjektet Norwegian NeigborWood.