• Jan Tore Glenjen

Tilliten til Rogaland Taxi er svekket