Professor trakk kronikk etter møte

Universitetsledelsen har sørget for at LNG-debatten mellom sikkerhetsprofessor Jan Erik Vinnem og Lyse skjer utenfor avisspaltene.

 • Harald Birkevold
  Kommentator
 • Tommas Torgersen Skretting
  Leder Lokal, Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 14 år gammel

LNG-saken:

– Vi syntes det var viktig nå å be partene sette seg sammen, bekrefter rektor ved Universitetet i Stavanger, Aslaug Mikkelsen.

Aftenbladet kjenner til at professor i samfunnssikkerhet, Jan Erik Vinnem, tidligere i denne uka trakk en kronikk i 12. time. Innlegget var ment som et tilsvar til Lyses konsernsjef Eimund Nygaard, som i avisspaltene nylig beskyldte professoren for å fare med synsing.

Lyse-sjefen gikk også langt i å antyde at Vinnem er inhabil når han kritiserer sikkerhetsanalyser utført i forbindelse med LNG-fabrikken i Risavika, fordi han er styreleder i et selskap som selv utfører slike analyser. Etter det Aftenbladet erfarer ble Vinnem denne uka kalt inn på teppet av Universitetets ledelse og kort tid etter trakk han seg fra debatten.

Debatt?

Vinnem vil ikke selv kommentere opplysningene, og viser til universitetsledelsen for kommentarer.

– Vi har hatt møter med Vinnem og Lyse, bekrefter Mikkelsen.

– Bidrar ikke Universitetets ledelse på denne måten til å stanse offentlig debatt?

– Det er ønskelig at fagfolk engasjerer seg i viktige samfunnsspørsmål. Vi ønsker å bruke våre folk til problemløsning. Her hadde professor Vinnem skissert et problem knyttet til Lyses virksomhet. For å få tak på de faglige utfordringene er det viktig at partene har ro og fred til grundige faglige diskusjoner. UiS vil aldri legge lokk over diskusjoner. I hvor stor grad slike faglige diskusjoner skal gå i avisene eller i andre medier bestemmer partene selv.

– Har dere fått noen henvendelser fra Lyse i anledning Vinnems engasjement i LNG-saken?

– Ja, det er klart det har vært samtaler mellom ansatte i Lyse og ansatte på UiS.

Retningslinjer

– Du kritiserte Vinnem for ikke å klargjøre sine roller da han kom med kritikk av sikkerhetsarbeidet rundt Lyses LNG-fabrikk?

– Det er min rolle å minne om hva våre etiske retningslinjer sier om å klargjøre ulike interesser en har i en sak. Uklarheter om interesser og roller kan gå ut over omdømmet både til vår institusjon og til Lyse.

I dette tilfellet var professor Vinnems opponent konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. Nygaard er også vararepresentant i Universitetets styre og Lyse har gitt 100 millioner kroner til Universitetsfondet.

Det finnes en rekke bindinger av formell og uformell karakter i triangelet Lyse-Universitetet-Risavika.

Ordfører Leif Johan Sevland i Stavanger er for eksempel styreleder for Universitetsfondet, men også i Risavika Eiendom AS, selskapet som har solgt LNG-tomta. For øvrig er han gift med strategi— og kommunikasjonsdirektøren på UiS, Anne Selnes. Ordfører Håkon Rege i Sola kommune sitter i styret for Lyse og er medlem i styret for Risavika Havn AS.

– Er det en etisk forskjell på disse og andre roller og Vinnems?

– Vi kan alle være i dobbeltroller og må klargjøre disse når de har relevans for saken enten vi er ledere, politikere eller forskere.

Aslaug Mikkelsen sier at hun ikke kjenner til at Vinnem har trukket en kritisk kronikk nummer to i denne saken.

Kritisk

– Prinsipielt vil jeg alltid være for en åpen diskusjon, og mener at det er argumentene som må telle. En fagperson som professor Vinnem har en omfattende faglig bakgrunn og har gjennom årene utviklet en høy kompetanse. Det vil dermed være helt normalt at en slik vitenskapsmann tilhører forskjellige nettverk, eller lokale, nasjonale og internasjonale styrer, råd og utvalg. De aller fleste forskere får med årene profesjonell øvelse i å kunne skille mellom hvilke hatter man har på, selv om en ikke hver gang en uttaler seg kan levere ut CV.

Det sier professor i lesevitenskap og ansatterepresentant i UiS-styret, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, til Aftenbladet.

– I retorisk teori helt siden antikken har slike «ad hominem»-argumenter, altså argumenter rettet mot personen, alltid vært regnet som ugyldige, vi kan da alltid konstruere opp grunner til at noen ikke skal uttale seg. Men da har vi også avskaffet informert offentlig diskusjon, og godtatt at en avviser vitenskapelig baserte synspunkter med å si at en eller annen interesse står bak. Professor Vinnem må ha full rett til å uttale seg som han synes, og så bør både Lyse Kraft, UiS-ledelsen og alle andre forholde seg til hva mannen faktisk har sagt.

Forutsetter

– Jeg forutsetter selvfølgelig at universitetsledelsens reaksjon overfor professor Vinnem er fullstendig uavhengig av det forhold at Lyse har en dominerende posisjon i Universitetsfondet og har finansiert omfattende prosjekter. Men det er for meg som helt utenforstående til denne diskusjonen noe vanskelig å begripe hva universitetsledelsen, enten det er rektor eller andre, har å gjøre med professor Vinnems habilitetsforhold i forhold til en tredje part, sier Kvalsvik Nicolaysen.

– Det skal forhåpentligvis mye mer til før vi kommer tilbake til de tider da universitetsansatte ble kalt inn på teppet for å uttrykke meninger om forhold av offentlig interesse. Da et overveldende flertall stemte inn Aslaug Mikkelsen som rektor, var det fordi hun hadde lagt stor vekt på våre demokratiske rettigheter, så jeg tar det da for gitt at også hun forsvarer våre ansattes rett til å delta i debatter slik de finner det for godt. Eksterne samarbeidspartnere bør heller ikke forvente at alle våre ansatte føler seg forpliktet til å være enige med dem i alt de foretar seg, det ville i så fall fort sette oss ut av spill i forhold til universitetsverdenen for øvrig.

**tommas.t.skretting@ aftenbladet.no

harald.birkevold@ aftenbladet.no**

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. – Gratulerer med dagen fra Erik (4 ) og Frida (1)

 3. Historisk langt barnetog i Stavanger

 4. «Lykkeland»-stjernen skal gjøre noe hun aldri har gjort tidligere

 5. Stor oversikt over 16 kommuner

 6. – Vi elsker å synge i tog. Alle heier på oss når vi synger «Ja, vi elsker dette landet»