• Arnt Aasland er skuffet over å ha blitt domfelt for uaktsomt drap. Men han velger nå å legge saken bak seg, også av hensyn til de pårørende. Kristian Jacobsen

Anker ikke dommen