Vil legge ned barnehage for 42 unger

Rådmann Magne Fjell i Randaberg vil legge ned barnehage, men møter politisk motstand.

Rådmann Magne Fjell i samtale med Kjell Arne Bergsaker (H). Bergsaker er leder av kontrollutvalget. Foto: Kjell Arne Knutsen

 • Kjell Arne Knutsen
  Kjell Arne Knutsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Rådmannen foreslår å legge ned Randabergs minste barnehage, Fjellheim, fra høsten 2020. Forslaget kom under budsjettframleggelsen mandag.

Åtte årsverk og 42 barn vil da bli fordelt på de andre barnehagene i kommunen. Antall barn i Randaberg har sunket de to siste årene, og det gjør at de andre barnehagene har ledig kapasitet.

Kommunen vil da spare drøyt en million kroner årlig på utgifter til styrer, renhold, strøm og andre driftsutgifter.

– Det er ikke populært å legge ned en barnehage med lange tradisjoner og ansatte med sterk yrkesstolthet. Men vi er nødt til å så hvordan vi kan bli mer effektive, sier rådmann Magne Fjell.

LES OGSÅ:

Les også

Nye forsinkelser for nytt sykehjem i Randaberg

Dersom politikerne er med på forslaget, ser rådmannen for seg å selge tomta og omregulere området til boligformål. Det var det som skjedde da barnehagene Sentrum og Grødem ble lagt ned for få år siden.

– Fjellheim holder til i gamle bygninger. Dersom vi beholder barnehagen, vil det være behov for oppussing, utdyper økonomisjef Per Blikra.

Skeptisk

Kristine Enger (ap), gruppeleder for det største opposisjonspartiet, liker ikke forslaget om å legge ned Fjellheim barnehage. Dersom det skjer, blir det bare en barnehage igjen på Grødem (Ryggstranden barnehage).

– Det har vært stor boligutbygging og mange barnefamilier har flyttet til området. Barnehagene på Grødem, Fjellheim og Ryggstranden, er derfor de barnehagene med lengst søkerlister. Da vil det være uheldig å legge ned Fjellheim, sier Enger.

Hun minner også på at Fjellheim ligger like ved busstraseen.

– Her kan foreldre levere ungen i barnehagen og ta bussen rett til jobb, sier Kristine Enger.

Hun ønsker en oversikt over forventet utvikling på barnetallet før hun blir med på å legge ned barnehageplasser.

– Vi kan ikke drive med stor overkapasitet over lang tid. Men det gir ikke noe besparelse dersom vi må bygge opp barnehager igjen ett år etter kutt, sier Enger.

Les også

Nå tar det 72 dager å selge en bolig i Stavanger

Fortsatt kutt i drift

Randaberg har kuttet 70 millioner kroner i drift siste ti årene. Rådmannen foreslår å kutte 8,3 millioner kroner neste år, med slik fordeling på de ulike sektorene:

Oppvekst: 3,8 millioner kroner

Helse og velferd: 3,0 millioner kroner

Tekniske tjenester: 0,4 million kroner

Rådmann: 0,4 million kroner

Kultur: 0,3 million kroner

NAV: 0,2 million kroner

Plan og miljø: 0,2 million kroner

Investeringsnivået i rådmannens forslag til økonomiplan er på et vesentlig lavere nivå enn de siste 5–10 årene. Største investeringer vil skje innenfor vann, avløp og renovasjon med bortimot 40 millioner kroner de neste årene.

– Vi vil i 2020 betale mer i avdrag enn vi vil ta opp nye lån, sier rådmann Magne Fjell.

I løpet av neste år vil nytt sykehjem stå ferdig. I tillegg til å være sterkt forsinket, blir bygget også en del dyrere. Rådmannen har lagt inn sju millioner kroner ekstra til sykehjemmet, men understreker at det kan bli behov for enda mer.

Bygging av trinn to Harestad skole var et av de store temaene i valgkampen. Rådmann ser ikke for seg nytt trinn to med det første.

– Nytt trinn på Harestad skole må komme, men ikke nå. Vi har ikke råd til å forskuttere utbygging nå. Den gamle delen fungere ennå bra, sier Magne Fjell.

Bjørn Kahrs (H) mener at arbeidet med trinn to bør være i gang i 2021.

– Nå får vi en stor boligutbygging i sentrum øst, og da øker presset for skoleplass. Dersom vi ikke bygger ny skole, må vi bruke ekstra mye på vedlikehold av gamle bygg. Det er ikke noe god løsning, sier Kahrs.

Eiendomsskatt

Randaberg har hatt eiendomsskatt i 20 år. Inntektene i 2019 var 8,2 millioner kroner på næring (verk og bruk) og 9,7 millioner kroner på bolig- og fritidseiendommer.

Rådmannen foreslår å holde nivået likt neste år, det vil si en sats for boliger på 3 promille. Han varsler ny taksering i 2021. En såkalt kontorjustering (lik prosentsats plusses på alle boliger) vil gi kommunen økte inntekter på om lag 3,5 millioner kroner.

Bjørn Kahrs (H) mener eiendomsskatten i løpet av få år bør settes i null.

– Vi klarte det i 2015 uten at det gikk ut over tjenestetilbudet. Jeg tror at kommunen vil få større skatteinntekter enn det rådmannen legger opp til, på grunn av høyere lønninger og flere i arbeid. Høyre vil derfor jobbe for å sette ned eiendomsskatten, sier Kahrs.

Kristine Enger (ap) er glad for at rådmannen vil vurdere å slå sammen kommunens to sykehjem (Vistestølen og Randaberg sykehjem/Sunnhetsgrenden).

– Jeg synes det er en spennende tanke. Jeg tror det kan være med på å styrke fagmiljøet og spare oss for utgifter ved å få lavere sykefravær, sier Enger.

Rådmannens forslag til kutt i driftsbudsjettet
Innsparing i mill. kr2020202120222023
Oppvekst-3,8-5,1-5,1-5,1
Helse og velferd-3,0-3,9-3,9-3,9
Tekniske tjenester-04-0,5-0,5-0,5
Rådmann0,40,50,50,5
Kultur-0,3-0,4-0,1-0,4
NAV-0,2-0,3-0,3-0,3
Plan og miljø-0,2-0,2-0,2-0,2
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 19 nye smittede i de fire kommunene på Nord-Jæren

 2. Hvilken jærkommune har de fineste turstrendene?

 3. Ingve Bøe: «Å vrake verstingene vil sende et tydelig signal»

 4. Delte nakenbilder av jenter han lurte

 5. Lene bygger sitt egen­tegnede hus – på Insta­gram

 6. Polititeori: Drapssiktede tok strømmen for å lure ofrene ut