• Jon Georg Dale vil følge Nye Veiers vurderinger tett. Fredrik Refvem

Samferdselsministeren vil ikke overprøve Bjerkreims nei til bompenger

Geir Pollestad (Sp) mener regjeringen skylder på lokale folkevalgte når de vedtar bompenger. Det er ikke rett, sier Jon Georg Dale (Frp), som ikke vil fremme saker med bompenger uten lokalt flertall.