Aftenbladet brøt god presseskikk i sak om båthandel

Aftenbladet har brutt god presseskikk på to punkter i sin nyhetsartikkel om selskapet Niba Marin. Det konkluderer Pressens faglige utvalg.

  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Pressens faglige utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Stavanger Aftenblad (SA) om selskapet Niba Marin AS. Flere kunder uttrykte i artikkelen at de angret på at de hadde kjøpt båt av selskapet. 

Klager er det omtalte selskapet, som mener SA har gitt en skjev, uriktig og upresis fremstilling, som skader både bedriften og personene bak. Klager viser til korrespondanse med avisen, og mener SA har utelatt relevante opplysninger i svaret selskapet ga før publisering. Slik klager ser det, ble klager heller ikke tilstrekkelig orientert om hva som skulle publiseres. Dessuten mener klager at avisens kontroll av opplysninger og kildekritikk er mangelfull. 

Stavanger Aftenblad (SA) opplyser at redaksjonen kontaktet klager lenge før publisering, stilte spørsmål og gjorde rede for bakgrunnen for saken. Spørsmål ble også sendt på epost. Da klager kom tilbake med et veldig langt svar, forklarer SA at svaret ble redigert og sendt tilbake med mulighet for innspill, for eksempel om klager fant mangler i svaret sitt etter redigeringen. Slik SA ser det, har klager derfor fått både premisser klarlagt og samtidig imøtegåelse. For øvrig mener avisen å ha dekning for det publiserte, og at bakenforliggende forhold klager har vist til, ikke er relevante for det saken omhandler. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager er utsatt for kritikk i den påklagede publiseringen. Det er naturligvis ubehagelig, men det er samtidig pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. 1.4 i Vær Varsom- plakaten (VVP). Forutsetningen er imidlertid at øvrige punkter i VVP også blir ivaretatt. 

Et sentralt presseetisk prinsipp handler om at den som blir angrepet, skal få forsvare seg mot kritikk og sterke beskyldninger av faktisk art, jf. VVP 4.14. I dette påklagede tilfellet konstaterer PFU at partene var i kontakt forut for publisering; klager fikk kommentere og svare på påstander, men fordi klagers svar var svært utførlig, kortet redaksjonen det ned. Utvalget minner om at det er vanlig praksis at svar blir redigert, og at man ikke kan forvente at alt man svarer blir publisert. Redaksjonen plikter imidlertid å gjengi essensen i svaret, og at man får svart på de beskyldninger som fremmes. Slik utvalget ser det, har klager fått imøtegå sterke beskyldninger av faktisk art.

Utvalget mener likevel at det er mangler ved gjengivelsen av klagers svar. Som klager også påpekte i sin umiddelbare tilbakemelding på avisens redigering, mangler klagers stemme i omtalen av den ene handelen som endte med at kunden saksøkte selskapet. Slik utvalget ser det, er denne fremstillingen for ensidig. Saken fremstår ikke tilstrekkelig opplyst, og utvalget mener SA skulle gjengitt mer fra klagers svar i denne sammenheng, jf. VVP 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde.

Videre reagerer utvalget på en mellomtittel, der SA konstaterer at selskapet har fakturert dobbelt. Påstanden er imøtegått av klager, og slik utvalget ser det, er tittelen basert på redaksjonens tolkning; det handler ikke om endelige fakta. Som utvalget har uttalt tidligere må mediene ta nødvendige forbehold der det er usikkerhet om fakta, jf. VVP 3.2. Mediene må dessuten sørge for at overskrifter ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4.

Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.4 i Vær Varsom- plakaten.

Oslo, 25. september 2019

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Kristin T. Hoff

Publisert:
  1. Presseetikk
  2. Stavanger Aftenblad

Mest lest akkurat nå

  1. Jenta som ville gjøre Sandnes til en utrygg plass er nå dømt til forvaring

  2. Hvordan sparer man best til barn? Særlig én spare­måte bør unngå

  3. Monica Mæland har fått ny jobb

  4. Stigende korona­tall: Flere inn­lagt og flere smittet

  5. Åpnet døra for spøkelser, reddet bygdas nasjo­nal­dag

  6. Flere pasienter utviklet spredning av kreft mens de deltok i norsk kreftstudie. – Vi er veldig lei oss