Basehopperne får ikke fly i Lysebotn

Basehopp-arrangementet Heliboogie i Lysebotn kan bli nedlagt. Årsaken er at verneområdestyret for første gang har sagt nei til helikopter-transport av hoppere mellom Geitaneset og Kjerag.

Stein Edvardsen i svevet ut fra ett av uthoppspunktene på Kjerag. Nå kan Edvardsen og SBK Base få nei til helikoptertrafikk i forbindelse med basehopp-festivalen Heliboogie.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Helt siden 1998 basehoppklubben SBK Base brukt helikopter for å frakte basehopperne fra landingsområdet Geitaneset under Kjerag og opp til nye hopp fra det 1000 meter høye platået.

På det meste har dette medført mellom 200 og 300 helikopterlandinger mens arrangementet har stått på.

Rundt 200 basehoppere fra 20 til 30 land deltatt i arrangementet, som skal være et av de største i verden i sitt slag.

Les også

Livet i en tynn tråd

Fotturister på vei til Kjerag blir det mange flere av i årene som kommer, mener verneområdestyret. Dét er ett argument for å si nei til bruk av helikopter i forbindelse med basehopp-festivalen Heliboogie.

– Forstyrrer turistene

Men nå er basehopp-festen i Lysebotn i fare, fordi klubben har fått nei til sin søknad om nye helikoptertransporter under Heliboogie fra 17. til 20. juni 2020.

I avslaget fra Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane heter det blant annet:

«Selv om verneområdestyret har gitt dispensasjon til arrangementet siden 2011, har en etter hvert kommet til et punkt hvor forstyrrelsene av fotturistene i området står i fare for å bli så omfattende at helikoptertransporten kommer i konflikt med verneformålet sitt punkt om at «Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Det kan dermed ikke gis dispensasjon etter naturmangfoldlovens paragraf 48, første ledd.»

Dessuten mener verneområdestyret at antallet fotturister til Kjerag mest trolig vil øke i årene framover. Alt tyder derfor på at konflikten mellom turistenes naturopplevelser og Heliboogie-arrangementet vil øke i tiden framover. Massiv bruk av motorferdsel er ikke forenlig med fotturistenes ønske om naturopplevelser, heter det i avslaget.

Stein Edvardsen i SBK Base håper vedtaket om nei til helikopter-trafikk under Heliboogie 2020 blir omgjort.

– Bare antakelser

– Jeg synes begrunnelsen for avslag er svak, sier leder Stein Edvardsen i SBK Base.

– De skriver at turister kanskje føler seg plaget og at det kanskje blir flere turister. Dette er bare antakelser. Og så vidt jeg vet har det ikke kommet klager på denne helikoptertrafikken i det hele tatt, sier Edvardsen til Aftenbladet.

Han mener at mange tvert om setter pris på Heliboogie, fordi det skaper liv og røre i Lysebotn og frdi mange turister setter pris på det spektakulære i å se alle basehopperne. Arrangementet gir også et kjærkomment løft til næringslivet i området, det være seg campingplassen, kiosken eller andre næringsdrivende, mener han.

Derfor har SBK Base klaget på vedtaket.

– Skal vi arrangere en slik boogie uten helikopter, er det maks 50 til 100 hoppere som kommer. De må da gjøre slik vi pleier til vanlig, gå opp. Da tar en rundtur fem - seks timer, sier Edvardsen, som for øvrig var første mann til å basehoppe fra Kjerag, tilbake i 1994.

Uansett avgjørelse er Edvardsens utgangspunkt at Heliboogie-arrangementet i juni 2020 skal gjennomføres.

Les også

Vil strame inn bruken av droner ved Kjerag

Bjørn Laugaland er leder i Verneområdestyret for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Behandles i desember

Klagen skal behandles av verneområdestyret 13. desember. Hvis styret opprettholder avslaget, går klagen videre til behandling i Miljødirektoratet.

Styreleder Bjørn Laugaland mener SBK Base må ha nye argumenter, om styret skal snu og likevel tillate helikopter-transport.

– Hvis de ikke har noe annet å komme med enn de har hatt før, tenker jeg at vedtaket blir opprettholdt, sier Laugaland til Aftenbladet.

Publisert: