• Tilsynsvirksomheten i Mattilsynet skal granskes eksternt. Veterinærforeningen mener at også Mattilsynets eierdepartementer bør under lupen. Fredrik Refvem

Høyre vil ha ro for Mattilsynet – nei til å granske tre departementer

Høyre og Senterpartiet mener at Mattilsynets eiere ikke bør bli tema i gransking av Mattilsynet.