Feller dom over trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

I årevis håndhevet både Nav, departementet og rettsvesenet EUs trygderegler feil. Men hvordan kunne det skje? De som har gransket skandalen, er ikke nådige.

Til uken overleverer utvalgsleder Finn Arnesen sin rapport etter granskingen av Navs praksis. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
 • NTB-Bibiana Piene
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Våre undersøkelser viser at det ikke er mange som har noe særlig å være stolte av i denne saken, sier leder av granskingsutvalget, jussprofessor Finn Arnesen, til NTB.

Det er gått nesten et år siden alarmen gikk i Nav og Arbeids- og sosialdepartementet om at personer i årevis kunne ha blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Saken er blitt omtalt som «en rettsskandale uten sidestykke» i Norge.

Ingen reagerte

I november i fjor satte regjeringen ned et utvalg for å få svar på hva som hadde skjedd og ikke minst hvordan det kunne skje. For i en årrekke var det ingen som fanget opp at kravet om at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, er i strid med EØS-avtalen og EUs trygdeforordning.

Først da Trygderetten i 2017 i flere dommer slo fast at Nav praktiserte regelverket feil, begynte ballen å rulle.

Tirsdag blir utvalgets rapport overlevert til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Også Navs nye direktør Hans Christian Holte er til stede ved overleveringen.

Har en forklaring

– Vi har jobbet hardt og samvittighetsfullt med dette, sier Arnesen, som sier at utvalget har en forklaring på årsakene til feilpraktiseringen og hvorfor den varte så lenge. Men noen detaljer vil han ikke røpe før rapporten foreligger.

Fra flere hold har det vært spekulert i om feilen har oppstått som følge av et politisk ønske eller signaler om å hindre trygdeeksport.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å anta at dette har vært en bevisst politikk. Det fokuset som har vært på trygdeeksport, har ikke vært så relevant, fordi disse sakene egentlig ikke handler om dét, sier Arnesen.

Tilbake til 1994

I en delrapport i mars konkluderte et samlet utvalg med at feilpraktiseringen ikke bare har skjedd etter at EUs nye trygdeforordning trådte i kraft i 2012, men strekker seg helt tilbake til 1994, da Norge ble medlem av EØS.

Det kan bety at antallet som er dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag, kan øke.

– Vi har ikke gått inn i enkeltsaker, men vi kan ikke utelukke at de finnes, sier Arnesen.

Til nå gjelder det minst 85 personer, hvorav 48 er blitt dømt til ubetinget fengsel. I tillegg har rundt 1.100 personer urettmessig fått krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser, mens rundt 3.000 kan ha fått avslag på ytelser de hadde krav på, opplyser Nav.

Koronakrisen førte til en bråstopp i arbeidet med sakene.

– Men ikke alt er satt på vent. Vår ambisjon er å behandle alle saker etter 1. juni 2012 i løpet av året, opplyser Magne Fladby, leder for Navs innsatsteam for EØS-saker.

Sterk kritikk

I mars rettet opposisjonen sterk kritikk mot statsminister Erna Solberg (H) og hele regjeringen for håndteringen av skandalen. Anniken Hauglie (H), som var arbeids- og sosialminister da saken eksploderte, hadde det på tidspunkt gått av. Alarmen burde gått langt tidligere i hennes departement, mente opposisjonen.

I august i fjor ble Hauglie orientert om at folk kunne ha blitt dømt på uriktig grunnlag. Likevel falt en ny uriktig dom om trygdesvindel i september.

Røe Isaksen, som overtok ministerposten etter Hauglie i januar, har slått fast at feilen burde vært fanget opp langt tidligere.

– Dette vil man nok kunne lese ut av vår rapport også, kommenterer Arnesen.

– Ikke bevisst politikk

Utredningen er imidlertid ikke enstemmig. Blant annet har utvalget delt seg i spørsmålet om hvorvidt det er lov til å kjøpe tjenester i andre EØS-land, dersom man mottar trygdeytelser som sykepenger i Norge.

– En uenighet om jussen vil jo uvegerlig farge vurderingene av hva som har skjedd, sier Arnesen.

Publisert:

Nav-avtalene

 1. Feller dom over trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

 2. Fikk erstatning etter NAV-feil

 3. Bedrifter føler seg straffet av Nav etter klager

 4. – Unyanserte artikler om NAVs anskaffelsesprosesser

 5. Nav-ledelsen angriper Aftenblad-artikler på intranett

 6. Anbudsklager avgjøres med sladdede papirer

 1. Nav-avtalene
 2. Trygdeskandalen
 3. Anniken Hauglie
 4. Arbeids- og sosialdepartementet
 5. Nav