320 streiker i Stavanger kommune

320 sosionomer, vernepleiere ogbarnevernspedagoger går ut i streik i Stavanger kommune. Detterammer sosialkontorene, barnevernet og HVPU-boligene.