Klondyke-stemning i skjellnæringen

Skjelldyrkerne i Rogaland kappes om å sikre seg viker, holmer og skjær for oppdretts— anlegg. Flere titalls søknader om nye oppdrettslokaliteter er sendt Fiskeridirektoratet region Rogaland - og enda flere er på vei.