Men internasjonalt viktig

Forskningsstasjonen i Imselva er unik i en internasjonal sammenheng med egen laksestamme i et lukket system, sier driftsleder Jon G. Backer.