Fisk i Håelva igjen

Fisken finn Håelva leveleg igjen etter giftutsleppet for to veker sidan.