Torget er for alle

Alle skal kunne mene noe om torget, sier tannlege Lauritz Aarsland. Gjerne det, men vi som lever av handelen i sentrum bør også bli hørt, svarer kjøpmann Inge Bjørnsen.