Vi har byskip fra før

Hva skal vi med et nytt byskip? «Gamle Rogaland» er bygget her i byen og hører til her, sier Erik. Chr. Martens, daglig leder i Veteranskibslaget Rogaland.