Måtte gå fra SAS-hotellene

Dag H. Holmen måtte gå på dagen fra jobben som øverste leder for Radisson SAS-hotellene i Stavanger onsdag.