• På Solbakk i Strand fortsetter tunnelarbeidet i august. Jens Petter Holmsen Statens vegvesen

Milliardene ruller for Ryfast

Men etter de to første anbudene er Ryfast i rute når det gjelder kostnader, ifølge prosjektlederen.