• Ordførar Mons Skrettingland har avvist alle påstandar om mobbing. Tommy Ellingsen

Mobbeanklagar mot ordføraren er trekte tilbake

Kommunalsjef Ragnvald Riis har trekt påstandane om at han har vore mobba av ordførar Mons Skrettingland. Det er ordføraren glad for.