• Olav T. Laake (Ap) mener det er nødvendig å opprette tilsynsutvalg ved hvert sykehjem i Stavanger. Fredrik Refvem

Ap vil holde bedre øye med sykehjemmene

Olav T. Laake (Ap) går inn for at Stavanger skal opprette tilsynsutvalg ved hvert sykehjem. Hensikten å få bedre innsyn og gjøre det tryggere for ansatte å si fra slik at uheldige forhold kan oppdages tidlig.