• Politijuristene Mads Lerum og Maren Sagvaag Lerum la i sin avslutningsprosedyre ned påstand om at alle de de bedrageritiltalte mennene dømmes til ubetinget fengsel. Tingretten mener at en av dem må frifinnes. Jon Ingemundsen

Kortsvindelliga dømt i Stavanger tingrett

Retten finner det bevist at fem av de seks tiltalte mennene skaffet seg illegal kortinformasjon fra rundt 135 kredittkort og at denne informasjonen ble brukt til å svindle eller forsøke å svindle 3,5 millioner kroner.