Straff for råkjøring

De tre mennene kjørte alle nesten dobbelt så fort som fartsgrensen tillot. Straffen varierte mer.