• Det omstridte påbygget til venstre i Kirkegata, slik det vil ruve over Domkirkeplassen. Tegningen viser volumet, ikke hvordan den endelige arkitektoniske løsningen blir. Link Arkitektur

Domkirken - Skagenfondene avgjøres i ekstraomganger

En stor delegasjon byråkrater fra Oslo kretset rundt Stavanger Domkirke onsdag formiddag. De forbereder jobben kommunalminister Jan Tore Sanner skal gjøre, å avgjøre striden om Skagenfondenes nybygg.